Multihall
Sportcenter

Byggnaden som aktiv idrottsplats

Konceptet för denna multihall är att hela byggnaden ska fungera som en aktiv idrottsplats genom att utnyttja den befintliga höjdskillnaden i landskapet för att klättra och springa, men även för att skapa en solbelägen uteplats med utsikt över spelplanen utanför.

Den integrerade läktaren och trappan ligger i ett soligt läge och kopplar byggnaden med parken. Trappan kan användas för träning, som läktare vid evenemang eller som en mötesplats.

Byggnaden är inbjudande utformad med stora glaspartier mot parken för att tydligt kommunicera aktiviteten inomhus. Därmed skapar byggnaden också en välkommande och trygg utemiljö. Kvällstid lyser den upp omgivningen och dess aktiviteter skapar nya flöden både dagtid och kvällstid.

Multihallen har också en separat ingång från parkområdet och det finns också möjlighet att öppna upp hallarna med stora dörrar för att släppa in ljus och luft och koppla ihop inomhus- och utomhusidrott.

Syftet är att kunna erbjuda allmänheten, skolor och föreningar moderna och ändamålsenliga lokaler för träning, motion, idrottsundervisning, lek och rekreation. Multihallen ska erbjuda flexibla lösningar utifrån behov och efterfrågan.

I multihallen erbjuds en sporthall med måtten 20 x 40. Här ryms traditionella inomhusidrotter som innebandy, basket, handboll, gymnastik etc. Den kan även användas för evenemang som skolavslutningar då fällbara gradänger kan tas fram. Hallen kan också delas i två lika stora delar.
En separat del rymmer ytor speciellt för friidrott. Här kan bland annat utövas sprint, längdhopp, tresteg och stavhopp.

Utöver detta finns även flera lokaler för gruppträning, administration och andra mötesplatser såsom ett mindre café.

Utgångspunkten för valen av material är omgivningen: berget, skogen och vattnet. Materialen är tåliga och har naturnära kulörer. Den arkitektoniska utformningen är inspirerad av det omgivande landskapet med terrasser och trappor. Vertikala träelement har inspirerats av tallskogen på berget och skärmar även av solen.

Ambitionen är att byggnaden ska vara klimatsmart genom att utnyttja grön teknik så som värmeväxlare, solcellspaneler, självdragsventilation och även ta vara på det naturliga dagsljuset. Det gröna taket kan fördröja dagvatten och ge förutsättningar för nya biotoper.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter