Bostäder

Södra Hallsta Salem

Rönninge Parkstad

En småskalig stad med närhet till naturen.

I RÖNNINGE PARKSTAD står hållbarhet och gemenskap i centrum, i ett naturnära område med urbana influenser. En tydlig och lätt överskådlig struktur skapas med hjälp av en trädkantad gatuslinga som löper genom området. I gatuslingans periferi finns varierade typer av byggnader anpassade till den omgivning de möter; stadsmässiga huskroppar mot Salemsvägen och småskaliga radhus mot naturområdet. Centralt i området, skyddat från trafiken, har vi skapat en småskalig bebyggelse med låga flerbostadshus som har lånat sin typologi av de kringliggande villorna. Mellan tre och fyra våningar och fritt placerade bildar de dynamiska rum i möten sinsemellan där gångstråk, gränder och gårdar uppstår.

Klient: Sveafastigheter Utveckling.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...