Södra Hallsta Salem
Bostäder

Rönninge Parkstad

En småskalig stad med närhet till naturen.

I RÖNNINGE PARKSTAD står hållbarhet och gemenskap i centrum, i ett naturnära område med urbana influenser. En tydlig och lätt överskådlig struktur skapas med hjälp av en trädkantad gatuslinga som löper genom området. I gatuslingans periferi finns varierade typer av byggnader anpassade till den omgivning de möter; stadsmässiga huskroppar mot Salemsvägen och småskaliga radhus mot naturområdet. Centralt i området, skyddat från trafiken, har vi skapat en småskalig bebyggelse med låga flerbostadshus som har lånat sin typologi av de kringliggande villorna. Mellan tre och fyra våningar och fritt placerade bildar de dynamiska rum i möten sinsemellan där gångstråk, gränder och gårdar uppstår.

Klient: Sveafastigheter Utveckling.

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.