Bostäder

Ulleråker

Ulleråker – parallellt uppdrag

Med detta förslag vill vi vara med och skapa det nya Ulleråker och ge området en annan historia, en annorlunda berättelse och en stark egen identitet som Uppsalas nya klimat- och miljösmarta stadsdel.

Vårt hållsbarhetskoncept fokuserar på fyra områden, energieffektivitet, val av hållbara byggnadsmaterial, hållbar dagvattenhantering och skapandet av ett bra mikroklimat inom kvarteret som gynnar ekologisk mångfald.

Det stora kvarteret har brutits upp i olika volymer som har behandlats som enskilda individer samtidigt som det skapas en helhet som håller ihop. Mot torget håller takfoten en jämn höjd på 5 våningar för att kunna möta den mänskliga skalan. Takvåningarna varierar i höjd och skapar ett levande taklandskap som fångar ögat.

Den stora gården omsluts av huskroppar i varierande höjder där kvarterets sydöstra hörn fått en högre signaturbyggnad som annonserar entrén till torget med sina nya handelsplatser och som en nod för kollektivt resande. Indragna fasader skapar livfulla förskjutningar i gatan och ett mikroklimat på bottenvåningen. I lä för vind och i skydd från regn skapas en rumslighet vid några av entréerna där man kan exempelvis ställa ut en sittbänk.

Genom att ta till vara större och mindre träd, träd, stubbar och grenar från platsen vill vi beskriva ett kretslopp där det nya Ulleråker möter det gamla. Den återanvända matjorden tar till vara växtmaterial och frön från platsen. Med kompletteringar av många, mindre nya plantor skapas ett nytt, lokalt och stabilt system som också blir till en berättelse om platsens historia.

Ulleråker är ett projekt framtaget på uppdrag av Sveafastigheter.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily