Ulleråker
Bostäder

Ulleråker – parallellt uppdrag

Med detta förslag vill vi vara med och skapa det nya Ulleråker och ge området en annan historia, en annorlunda berättelse och en stark egen identitet som Uppsalas nya klimat- och miljösmarta stadsdel.

Status
Vinst markanvisning, 2016
Plats
Ulleråker, Uppsala
Typ
Bostäder
Kund
Sveafastigheter

Vårt hållsbarhetskoncept fokuserar på fyra områden, energieffektivitet, val av hållbara byggnadsmaterial, hållbar dagvattenhantering och skapandet av ett bra mikroklimat inom kvarteret som gynnar ekologisk mångfald.

Det stora kvarteret har brutits upp i olika volymer som har behandlats som enskilda individer samtidigt som det skapas en helhet som håller ihop. Mot torget håller takfoten en jämn höjd på 5 våningar för att kunna möta den mänskliga skalan. Takvåningarna varierar i höjd och skapar ett levande taklandskap som fångar ögat.

Den stora gården omsluts av huskroppar i varierande höjder där kvarterets sydöstra hörn fått en högre signaturbyggnad som annonserar entrén till torget med sina nya handelsplatser och som en nod för kollektivt resande. Indragna fasader skapar livfulla förskjutningar i gatan och ett mikroklimat på bottenvåningen. I lä för vind och i skydd från regn skapas en rumslighet vid några av entréerna där man kan exempelvis ställa ut en sittbänk.

Genom att ta till vara större och mindre träd, träd, stubbar och grenar från platsen vill vi beskriva ett kretslopp där det nya Ulleråker möter det gamla. Den återanvända matjorden tar till vara växtmaterial och frön från platsen. Med kompletteringar av många, mindre nya plantor skapas ett nytt, lokalt och stabilt system som också blir till en berättelse om platsens historia.

Ulleråker är ett projekt framtaget på uppdrag av Sveafastigheter.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter