Balansakten – så vinner du talangerna

4 oktober 2022

Arbetslivet står inför ett paradigmskifte. Det räcker inte längre med en hög lön för att locka kvalificerad arbetskraft. Lika viktigt har det blivit att dela gemensamma värderingar och kunna erbjuda balans i livet. Vi är tillbaka till det normala, men ingenting är som förut.

Sommaren känns avlägsen och vi har nu på allvar gått in i hösten, tillbaka till det normala. Fast allt är inte riktigt som vanligt. Och det gäller inte bara det nya politiska landskapet eller ett ränteläge vi hade glömt kunde existera.

Den här hösten är den första längre sammanhängande period av återgång till ett mer normalt arbetsliv, utan överhängande samhällshot som kräver av oss att hålla avstånd och arbeta hemifrån. För många arbetsgivare är det en välsignelse, äntligen kan man kalla tillbaka sin personal till kontoret och gå tillbaka till arbete som vanligt. För många av deras medarbetare är det dock inte alls lika självklart. Med pandemitillvaron följde en flexibilitet som få är beredda att släppa helt.

Arbetslivet står inför ett paradigmskifte, och det beror inte bara på pandemin. I PwCs  årliga kartläggning av arbetsmarknaden (”Global Workforce Hopes and Fears Survey  2022”) där 52 000 personer i 44 länder ingår, framkommer att kvalificerad arbetskraft värderar mjuka parametrar tungt vid val av arbetsgivare. Det räcker inte längre med en hög lön för att attrahera talanger, lika viktigt är det att dela samma värderingar och att det finns möjlighet att hitta en bra balans i livet mellan arbete och privatliv samt att företaget har en trovärdig position inom hållbarhet.

Pandemin har visat att vi visst kan arbeta på distans och nå våra mål samtidigt som vi har fått tid till annat när vi inte längre behöver pendla till kontoret dagligen.  Hemarbete har satt ljuset på arbetstiden som begrepp. Från att ha varit linjär – ”nine to-five” på kontoret – till att vara mer fragmenterad och anpassad till individens livssituation. Vi är i dag mer flexibla att kunna utföra arbetet när det passar oss. Detta ställer krav på såväl chefer som medarbetare. Ledarskapet måste bygga på tillit och förmå delegera, medan individen behöver kunna ta ansvar för såväl måluppfyllelser som den egna arbetssituationen för att inte hamna i dygnet-runt-arbete.

Anpassning till nya förväntningar på arbetslivet kommer att vara oundvikligt och den som är snabb att bejakar förändring får ett försprång. En medarbetare som utan stress får ihop livspusslet är mer harmonisk som person och tenderar därmed att göra ett bättre jobb. Men det nya arbetslivet kräver ett förändrat ledarskap, tydliga kommunikationsvägar och ett aktivt arbete med att behålla och stärka den egna kulturen. Framför allt måste chefer lära känna sin personal på djupet och förstå deras behov. Den fysiska arbetsplatsen blir i det sammanhanget viktigare än någonsin där kontoret kan bli den sociala magnet som lockar medarbetarna. Med aktiviteter av högt värde i en attraktiv miljö kommer fler att vilja lägga tid på transport för att få vara del av ett sammanhang man inte får tillgång till när man jobbar hemifrån.

Fastighetsägare har här all anledning att vara proaktiva. Hyresgästerna vet inte alltid vad de söker. Många famlar och har svårt att navigera i det nya landskapet av hemarbete, hydbid-, co-working, satellitkontor och så vidare, och behöver hjälp att kartlägga och identifiera sina specifika behov. Dessa kommer att skilja sig mellan branscher och åldersgrupper. Här finns också ett gyllene tillfälle att sätta höga miljömål och prioritera återbruk. På så vis stöttas och förstärks hyresgästens egna miljöambitioner vilket i sin tur uppfyller förväntningarna från medarbetare. På sikt kommer ingen längre acceptera att fullt fungerande inredningar ständigt byts ut, särskilt inte den yngre generationen.

Vi är tillbaka till det normala, men ingenting är som förut. Det nya arbetslivet är här för att stanna och det är den som förmår anpassa sig som också vinner talangerna.Läs hela artikeln

Läs artikeln på Fastighetsnytt

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet