Belatchew vinner markanvisningstävling i Skellefteå

1 februari 2022

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Magnolia Bostad vunnit en markanvisningstävling för utveckling av bostäder på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp i Skellefteå.

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Magnolia Bostad vunnit en markanvisningstävling för utveckling av bostäder på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp i Skellefteå.

Belatchews tävlingsbidrag, projekt Alvar, omfattar två kvarter, varav det ena kommer att fungera som ett mobilitetshus för hela området. Avsikten är att bostäderna ska klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver och byggstart kommer att ske senast under första halvåret 2023.

– Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Närhet till grönska och en enkel och hållbar vardag samt säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Utvecklingen av nya bostäder i Skellefteå följer av den intensiva omdaningen av näringslivet i stort i Norrland, med etableringar av nya industriella verksamheter som exempelvis batterifabriker och satsningar på sk grönt stål.

– Den utveckling som pågår i Skellefteå just nu kring den nya industrin är oerhört spännande. Vi är mycket glada att kunna vara med och utveckla framtidens stadsmiljö i norr, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet