Boverket beviljar stöd för Belatchews satsning på LCA

2 maj 2019

Boverket har beslutat om att bevilja stöd med 1 575 000 kronor åt Belatchew Arkitekters projekt "LCA och kostnadskontroll i designfasen", enligt förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.

Projektet syftar till att utveckla ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet kring ekonomi och miljö genom att granska processer för både byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas.

Boverket motiverar sitt beslut enligt följande:

”Boverket anser att det som beskrivs i den aktuella ansökan har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Därför beviljas bolaget stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.”

Läs mer i pressmeddelandet och i bloggen ”LCA och Kostnadskontroll”.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...