Boverket beviljar stöd för Belatchews satsning på LCA

2 maj 2019

Boverket har beslutat om att bevilja stöd med 1 575 000 kronor åt Belatchew Arkitekters projekt "LCA och kostnadskontroll i designfasen", enligt förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.

Projektet syftar till att utveckla ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet kring ekonomi och miljö genom att granska processer för både byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas.

Boverket motiverar sitt beslut enligt följande:

”Boverket anser att det som beskrivs i den aktuella ansökan har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Därför beviljas bolaget stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.”

Läs mer i pressmeddelandet och i bloggen ”LCA och Kostnadskontroll”.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter