Design Diplomacy och arkitektursymposium – Rahel Belatchew deltar på isländska DesignMarch

14 mars 2018

Rahel Belatchew, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter, kommer att representera Sverige under DesignMarch, Islands designfestival, som äger rum i Reykjavik 15 - 18 mars.

Iceland Design Centre – organisationen bakom DesignMarch – har tillsammans med den svenska ambassaden i Reykjavik bjudit in Rahel Belatchew att representera Sverige under eventet Design Diplomacy, som äger rum på den svenska ambassadörens residens.

Design Diplomacy är en diskussionsserie som hålls i ambassadörernas residens. Konceptet kombinerar den prestigefyllda diplomatiska miljön med informella diskussioner och bygger viktiga internationella länkar mellan ambassader, talare och publik. Syftet med projektet är att skapa nya interkulturella förbindelser, stärka pågående internationella relationer och att främja design och arkitektur genom dialog och erfarenhet.

Rahel Belatchew har även bjudits in för att hålla ett anförande om nödvändigheten av flexibel arkitektur på det arkitektursymposium som äger rum inom ramen för DesignMarch.

– Det är en ära att ha blivit inbjuden till Design Diplomacy-eventet på det svenska residenset samt att ha fått möjligheten att hålla ett föredrag på arkitektursymposiet, säger Rahel Belatchew, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

– Jag ser fram emot att få dela med mig av mina erfarenheter av hållbar och flexibel arkitektur i ett internationellt sammanhang, särskilt på Island med sin rika historia och spännande, avslutar Rahel Belatchew.

Rahel Belatchews deltagande under DesignMarch avslutas på den mottagning som arrangeras av Islands president Guðni Th Jóhannesson på presidentens residens.

Bild (logo DesignMarch): http://belatchew.com/downloads/designmarch-2018.jpg

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more