The Equal Place
Public Building

The equal place - socially sustainable architecture

(swe) Inom ramen för Boverkets stöd för utveckling av jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter beviljades 2015 stöd till projektet ”Resan till den jämställda platsen”, där Belatchew Arkitekter i samarbete med Add Gender, Malmö stad och Nacka kommun utvecklat en metod som stadsplanerare kan använda för att skapa jämställda offentliga platser.