Framtidens stadsplanering bjuder in naturen

29 juni 2023

Belatchew vann 2022 Sveriges första naturbana markanvisningstävling tillsammans med Selvaag Bostad och Urbio. Nina Åman är stadsarkitekt på Nacka kommun, som arrangerade tävlingen och hon delar med sig av sina utmaningar och visioner kring stadsbyggnad.

 

– I en naturban miljö integreras naturen i staden på ett sätt som klimatsäkrar framtiden. Här i Nacka har vi natur, berg, hav och sjö som präglar kommunen, säger Nina Åman.

Att ta naturen in i staden och byggnaderna kräver nya sätt att tänka och planera, så att verkligheten efter några år fortfarande ser ut som de visionära bilderna.

– I den här markanvisningen fokuserade vi väldigt mycket på det i utvärderingskriterierna och vi fick fina lösningar på hur grönskan kan integreras i byggnaden. I Selvaags koncept har de även en värd i huset som kan hjälpa till med bevattning, säger Nina.

Men att bygga hållbart och samtidigt upprätthålla en god arkitektur innebär utmaningar eftersom en viktig aspekt kring hållbarhet är att bygga med kvalitet.

– Inom arkitektur och stadsbyggnad hör det till att hantera utmaningar med fokus på att bygga både robust och vackert samtidigt som det är klimatsmart. Vi som kommun kan inte ställa särkrav men vi ser att allt fler byggaktörer jobbar aktivt med klimatfrågan. En del har till exempel börjat bygga bara i trä. Och vi som kommun uppmuntrar till att alltid jobba mer hållbart. Klimatfrågan är numera en hygienfaktor och något som kommer att bli mer och mer integrerat i samhället, säger Nina.

– En annan sak som är viktig är att vi måste tänka om hur vi planerar stadsbyggnad när vi löser vart dagvattnet ska ta vägen och var vi ska ha cykelparkeringar. Vi måste också börja med att värna den biologiska mångfalden och skapa mötesplatser för människor där man spontant kan träffas och prata med varandra.

– I Sverige är det kanske många som bor ensamma, runt hörnet pågår krig och klimatkrisen blir allt mer påtaglig. Jag tror att vi människor behöver lite mer vänlighet. Och kan vi bidra till det genom att föra människor närmare varandra och skapa en stad med naturen i den, då är vi en god bit på väg mot ett hållbart byggande för framtiden, avslutar Nina Åman.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet