Intervju Rahel Belatchew Lerdell, Skogsindustrierna

28 mars 2007

rahel belatchew lerdell swedish forest industries federationrahel belatchew lerdell swedish forest industries federation

Nummer 1 2007 av Träinformation, publicerad av Skogsindustrierna, innehåller en artikel med en lång intervju om träkonstruktion diskuterad i ett globalt perspektiv.

###

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter