Belatchew Arkitekter rekryterar Karin Måwe för att vidareutveckla affären

6 maj 2021

Belatchew Arkitekter har rekryterat Karin Måwe till Affärsutvecklingschef, med ansvar för att ta vidare företagets tillväxt, utveckla affären och ta in Belatchew Arkitekter på nya marknader. Karin kommer även ingå i företagsledningen och stärka och vidareutveckla flera affärsområden som samhällsfastigheter och stadsutveckling.

Karin Mwe

 

Karin Måwe kommer senast från en befattning som seniorkonsult på Evidensgruppen AB, där hon främst arbetat med analys- och strategistöd i affärs- och organisationsutveckling. Karin har lång erfarenhet av att driva processer inom samhällsbyggnadsbranschen och av komplexa förhandlingar bland annat i ordföranderoll inom EU och genom tidigare befattningar som kansliråd vid Regeringskansliet, Försvarsdepartementet och Krisberedskapsmyndigheten.

– Jag lockades till Belatchew Arkitekter på grund av det starka varumärket, de höga ambitionerna samt den innovativa arkitekturen, säger Karin Måwe, Affärsutvecklingschef, Belatchew Arkitekter AB.

– Jag ser min uppgift som att omvandla målsättning och strategier till verklighet, genom att samarbeta med och engagera företagets skickliga medarbetare. Jag tar vidare med mig ett processkunnande som jag hoppas ska kunna komma till glädje i samarbetet mellan beställare, arkitekt och staden, avslutar Karin Måwe.

Karin skriver även på en bok om Projektklimat – en handbok för hur man skapar ett effektivt och samarbetsinriktat projektarbete. I boken delar hon sina erfarenheter av och insikter inom projektledning av stora projekt, där frågor om att bygga en struktur för samarbetsklimatet oftast inte prioriteras, samt vilka konsekvenser detta får både avseende kostnader, tidplaner och den psykosociala arbetsmiljön.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Karin Måwe till ledningen av Belatchew Arkitekter. Karins erfarenhet av kundrelationer och processledning gynnar oss i den expansionsfas vi är i för närvarande och stärker oss inom stadsutveckling och samhällsfastigheter, säger Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

– Vi strävar förutom att vara en ledande arkitektbyrå även efter att vara den bästa arbetsplatsen och där kommer Karins erfarenhet vara av godo. För mig är det viktigt att vi har en bredd i kunskap och erfarenhet inom företaget, avslutar Rahel Belatchew.

Bilder på Karin Måwe går att ladda ned från:
http://belatchew.com/downloads/karinmawe.zip

 

Kontaktuppgifter

Rahel Belatchew, Chefsarkitekt, VD och grundare, tel 070-174 94 32, pr@belatchew.com, Twitter och Instagram: @rahelbelatchew

Webb: https://belatchew.com/, Twitter och Instagram: @belatchew

 

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter är en formstark arkitektbyrå som jobbar proaktivt med människan i centrum.

Det är med utgångspunkt i människan som vi skapar ett hållbart samhälle där arkitekturen utgör fonden för människors liv.

Vi jobbar proaktivt med innovation och tar gärna egna initiativ till projekt och samarbeten.

Vi är formstarka och lever enligt devisen att god arkitektur idag är morgondagens kulturarv.

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew och består idag av ett tjugotal arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret har sitt säte på Södermalm i Stockholm med en internationell verksamhet. Projekten återfinns inom ett brett fält, från bostäder och kontor till samhällsfastigheter. Utöver förmågan att leverera projekt av hög kvalitet värnar vi en god projektekonomi och håller en nära dialog med våra uppdragsgivare där lyhördhet är av stor betydelse.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter