Belatchew Arkitekter vinner markanvisningstävling i Skellefteå

1 februari 2022

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Magnolia Bostad vunnit en markanvisningstävling för utveckling av bostäder på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp i Skellefteå.

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Magnolia Bostad vunnit en markanvisningstävling för utveckling av bostäder på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp i Skellefteå.

Belatchews tävlingsbidrag, projekt Alvar, omfattar två kvarter, varav det ena kommer att fungera som ett mobilitetshus för hela området. Avsikten är att bostäderna ska klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver och byggstart kommer att ske senast under första halvåret 2023.

– Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Närhet till grönska och en enkel och hållbar vardag samt säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Utvecklingen av nya bostäder i Skellefteå följer av den intensiva omdaningen av näringslivet i stort i Norrland, med etableringar av nya industriella verksamheter som exempelvis batterifabriker och satsningar på sk grönt stål.

– Den utveckling som pågår i Skellefteå just nu kring den nya industrin är oerhört spännande. Vi är mycket glada att kunna vara med och utveckla framtidens stadsmiljö i norr, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

Foto Skellefteå stad (skelleftea.se) >>

Kontaktuppgifter

Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, tel 070-174 94 32, pr@belatchew.com, Twitter och Instagram: @rahelbelatchew

Webb: https://belatchew.com/, Twitter och Instagram: @belatchew

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter är en formstark arkitektbyrå som jobbar proaktivt med människan i centrum.

Det är med utgångspunkt i människan som vi skapar ett hållbart samhälle där arkitekturen utgör fonden för människors liv.

Vi jobbar proaktivt med innovation och tar gärna egna initiativ till projekt och samarbeten.

Vi är formstarka och lever enligt devisen att god arkitektur idag är morgondagens kulturarv.

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew och består idag av ett tjugotal arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret har sitt säte på Södermalm i Stockholm med en internationell verksamhet. Projekten återfinns inom ett brett fält, från bostäder och kontor till samhällsfastigheter. Utöver förmågan att leverera projekt av hög kvalitet värnar vi en god projektekonomi och håller en nära dialog med våra uppdragsgivare där lyhördhet är av stor betydelse.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet