Lund Central
Offentlig byggnad

Lunds Centralstation

En av Lunds viktigaste platser ska också vara vacker. Platsen ska stanna kvar i sinnet när man reser vidare. Den övergripande idén bakom utformningen av arkitekturen och det yttre landskapet har sitt ursprung i övertygelsen att det nya ska göra skillnad. Vi tog avstamp i historiska spår, befintliga kvalitéer och spände bågen för att hitta mervärden.

År
2017
Status
Tävling
Plats
Lund, Skåne
Klient
Jernhusen

En del av uppdraget med Lunds Centralstation består i att överbrygga barriären mellan spåren och stadsrummet. Vi vill att lösningen överbryggar och ger utrymme för olika tiders avtryck i staden – den respekterar det historiska och visar på framtida möjligheter.

Det två delarna av staden förenas med en bred bro för smidig transit samtidigt som dess tak ger Lundaborna en ny Järnvägspark.
Clemenstorget får en avslutande och värdig inramning med en ny byggnad även mot väster. Denna byggnad innehåller förutom entréfunktioner även flera restauranger, Mediatek och lokaler för kultur.
Bjerredsparken i väster får ytterligare en intressant sekvens längs sin sträckning. Från den västra sidan breder stationen ut sig som en rak förlängning av bron och östra sidan av stationen. Entrén markeras av ett generöst utkragande tak som tydligt betonar stationens betydelse i staden.

En hotell- och konferensdel kopplas till stationen som hjälper till att skapa flöden till den västra sidan om spåren. Den högre hotell- och konferensbyggnaden samspelar genom en trappning av volymen, med stationsbyggnaden och underordnar sig densamma.

Vår lösning är att flytta upp stationen till planet ovanför spårområdet. Detta för att åstadkomma maximal tydlighet och orienterbarhet men också för att ge tillräckligt utrymme för de stora resenärsflödena. Med denna lösning ges också mer plats för kommersiella aktörer i byggnadens östra respektive västra delar.

Flöden både till, från och genom stationen sker på ett tydligt, överskådligt och effektivt sätt.

Resultatet blir en stationsbyggnad som tar tillvara Lunds lokala karaktär och knyter den till en vision om en trygg och demokratisk mötesplats med människan i centrum.

Projektet genomfördes i samarbete med AKT II London, WSP, Morf, Trivector, Warm in the Winter och Gyllenspetz.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet