Offentlig byggnad

Lund Central

Lunds Centralstation

En av Lunds viktigaste platser ska också vara vacker. Platsen ska stanna kvar i sinnet när man reser vidare.

Den övergripande idén bakom utformningen av arkitekturen och det yttre landskapet har sitt ursprung i övertygelsen att det nya ska göra skillnad. Vi tar avstamp i historiska spår, befintliga kvalitéer och spänner bågen för att hitta mervärden.

En del av uppdraget med Lunds Centralstation består i att överbrygga barriären mellan spåren och stadsrummet. Vi vill att lösningen överbryggar och ger utrymme för olika tiders avtryck i staden – den respekterar det historiska och visar på framtida möjligheter.

Det två delarna av staden förenas med en bred bro för smidig transit samtidigt som dess tak ger Lundaborna en ny Järnvägspark.
Clemenstorget får en avslutande och värdig inramning med en ny byggnad även mot väster. Denna byggnad innehåller förutom entréfunktioner även flera restauranger, Mediatek och lokaler för kultur.
Bjerredsparken i väster får ytterligare en intressant sekvens längs sin sträckning. Från den västra sidan breder stationen ut sig som en rak förlängning av bron och östra sidan av stationen. Entrén markeras av ett generöst utkragande tak som tydligt betonar stationens betydelse i staden.

En hotell- och konferensdel kopplas till stationen som hjälper till att skapa flöden till den västra sidan om spåren. Den högre hotell- och konferensbyggnaden samspelar genom en trappning av volymen, med stationsbyggnaden och underordnar sig densamma.

Vår lösning är att flytta upp stationen till planet ovanför spårområdet. Detta för att åstadkomma maximal tydlighet och orienterbarhet men också för att ge tillräckligt utrymme för de stora resenärsflödena. Med denna lösning ges också mer plats för kommersiella aktörer i byggnadens östra respektive västra delar.

Flöden både till, från och genom stationen sker på ett tydligt, överskådligt och effektivt sätt.

Resultatet blir en stationsbyggnad som tar tillvara Lunds lokala karaktär och knyter den till en vision om en trygg och demokratisk mötesplats med människan i centrum.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more