Menelik II Palace Cultural Centre
Offentlig byggnad

Arena, museum och kulturbyggnader

Menelik II Palace Culture Center ligger i hjärtat av Etiopiens huvudstad Addis Abeba, närmare bestämt på Entotohöjden, vilket är den högsta platsen på den bergskedja som omringar Addis och som valdes ut av kejsare Menelik II och kejsarinnan Taitu Betul i slutet av 1800-talet för det nya kejsarpalatset.

År
2008
Status
Förslag
Plats
Addis Abeba, Etiopien
Typ
Offentlig byggnad

De stora och gröna omgivningarna kring palatset har en cirkulär form som följer den naturliga kullen och är omgiven av en mur; en plats som hittills har varit stängd för allmänheten. Skapandet av ett nytt kulturcenter kommer att göra denna historiska plats till en offentlig plats och ett nytt turistmål.

Palatsområdena innehåller tre kyrkor och en serie palatsbyggnader som uppfördes från slutet av 1880-talet till början av 1990-talet, och som har renoverats omsorgsfullt under senare år. De gamla palatsbyggnaderna har en intim skala och rikedom i detaljer med en egen karaktär.

När man lägger till en byggnad i ett sådant viktigt historiskt område är det viktigt att balansera skalan och hitta rätt förhållande mellan gammalt och nytt. Det offentliga rummet måste klara av att ta emot stora grupper av människor vilket vanligtvis innebär att man väljer att uppföra storskaliga byggnader. I detta fall var det viktigt att inte överskugga äldre byggnader. Nyckeln i designprocessen var i detta fall att hitta rätt plats på tomen genom att använda den naturliga sluttningen som utgångspunkt.

Det bakomliggande arkitektoniska tillvägagångssättet bygger på en modern tolkning av väletablerade och igenkännbara historiska arkitektoniska element, som halmtak, jord i kombination med trä, stora baldakiner och övertäckta externa gallerier och gångvägar.

Byggnaden har en silhuett som påminner om kullar, likt de runt den historiska platsen i Adwa. Fasadens stora fönsteröppningar ger den en öppen och inbjudande karaktär, medan de inre väggarna bildar ett galleri med utsikt över trädgården och omgivningen. En stor baldakin ger byggnaden skugga och skydd mot kraftiga regn, precis som det ursprungliga palatset i Entoto gjorde. På samma sätt täcker ett halmtak byggnaden, men med ett tydligt samtida snitt, vilket skapar skiftande geometriska perspektiv som belyser halmtakets materialitet och tjocklek.

Bredvid kulturcentrumets framtida placering, bildar nio autentiska byar en halvcirkel och marknadsplatsen sträcker sig mellan kulturcentrumet och byarna. Den består av en serie paviljonger under ett gemensamt tak och erbjuder ett inomhusrum samt ett täckt utomhusrum. Paviljongerna innehåller en restaurang och butiker, och uteserveringen kan ge restauranggästerna ytterligare sittmöjligheter. Besökare kan promenera in och ut ur byarna, stanna på marknadsplatsen, leka med barn på lekplatsen eller helt enkelt njuta av parken.

Kulturcentret smälter samman med sluttningen och skapar ett inbjudande öppet utrymme tillsammans med marknadsplatsen och de autentiska byarna. Byggnaden är delvis nedsänkt i marken för att inte hindra utsikten över det gamla palatset och blir samtidigt en del av parken och strandpromenaden genom att människor kan gå på taket.

Kulturcentret rymmer även en arena med en kapacitet på 10 000 besökare, placerad nära huvudporten som gör att stora flöden av människor blir så smidigt som möjligt.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet