Stadsbryggan
Offentlig byggnad

Stadsbryggan

Ett stycke skärgård mitt i city och en obruten strandpromenad från Norr Mälarstrand till Gamla Stan via en ny gångbro.

Det nya Tegelbacken erbjuder stockholmarna generösa kajer och bryggor för en lat eftermiddag, ett dopp eller skridskoåkning på vintern. Här finns caféer med uteserveringar, en ny offentlig byggnad och böljande trappor, ramper och bryggor vända mot solen. Promenaden på bryggorna sker bland frodiga växter som är särskilt utvalda för att ta upp föroreningar i vattnet så att det blir baddugligt.

I vår vision grävs Centralbron ned och blir del av en led från Globen till Barnhusbron. Järnvägsspåren bevaras och erbjuder resenärerna en storslagen entré in till staden. Dagens mörka passager tas bort, och fotgängare och cyklister rör sig från Vasagatan till vattnet utan hinder över ett nytt öppet torg. Den offentliga byggnaden huserar mediatek, utställningar och föreställningar. Dess olika delar riktar sig mot Stadshuset, Riddarholmen och Riksdagen. På taket finns allmänna gröna takterrasser med fri sikt över staden.

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.