Belatchew Arkitekter på Smålands trädagar

30 juni 2010

 

Smålands trädagar 2010

Belatchew Arkitekter deltar under Smålands trädagar. dels med projektet ”Börje Tull” i samarbete med Oxygen Architects, dels genom Rahel Belatchew Lerdell som deltar som panelmedlem under rubriken ”Hållbara städer – verksamt begrepp eller tomt självbedrägeri?”.

Virserums Konsthalls internationella upprop om Nödvändighetens arkitektur resulterade i fler än 140 bidrag. Av dessa valdes ett fyrtiotal ut, däribland Belatchew Arkitekters och Oxygen Architects projekt Börje Tull och ingår nu i TRÄ 2010, Virserums Konsthalls utställning om trä, träarkitektur och hållbar utveckling. Läs mer om projektet Börje Tull här >>

Sedan 2001 arrangerar Konsthallen stora utställningar om design, skog och trä. TRÄ 2010 blir den tredje jätteutställningen om träbyggnadskonst. Under Smålands Trädagar 29-30 juni 2010 diskuteras Hållbar Arkitektur ur olika synvinklar, och Rahel Belatchew Lerdell deltar under dag två som riktar blicken mot framtiden, och deltar i en panel med rubriken ”Hållbara städer – verksamt begrepp eller tomt självbedrägeri?”.  Läs mer om Smålands Trädagar 2010 här >>

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet