Belatchew Arkitekter vinner första pris i parallella uppdrag för Hallunda Centrum

29 juni 2008

Belatchew Arkitekter vinner första pris i parallellt uppdrag för Hallunda Centrum

Botkyrka kommun har tillsammans med SL och fastighetsägarna av Hallunda Centrum genomfört parallella uppdrag gällande utveckling av Hallunda Centrum.

Syftet med uppdraget har varit att skapa en plats där Hallundaborna kan mötas, trivas och känna trygghet. Dessutom ingick i uppdraget att förena olika funktioner som nya bostäder, ett utbyggt centrum, nya kontorsytor, en ny bussterminal samt en förbättrad trafiksituation i området.

Av tre inbjudna arkitektkontor har bedömningsgruppen valt att arbeta vidare med förslaget utformat av
Belatchew Arkitekter.

Trafikplaneringen har genomförts i samarbete med Grontmij.

Materialet presenteras för politikerna i höst för vidare beslut.

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet