Test Oasis

Vi mäter hållbarhet. Hållbarhet inom arkitektur är både viktigt och möjligt. Så länge vi sätter mål och klimatberäknar vid varje projektstart kan vi bygga för framtiden. Detta gäller oavsett om det är en byggnad som ska ritas från grunden eller en ombyggnation. Vi på Belatchew är måna om att allt vi skapar får långvarigt liv och bidrar till sin plats och människorna som lever där. Här kan du läsa mer om hur vi hjälper dig att nå dina klimatmål och önskade certifieringar.

Bygg för framtiden – vi mäter hållbarhet
Det finns något svepande kring begreppet hållbarhet. Men för oss är det både konkret och mätbart. Redan i de första skisserna för en byggnad mäter vi vilket klimatavtryck den kommer att göra.

Utifrån dina mål för maximala CO2-utsläpp per kvadratmeter ritar och justerar vi volym, stomme och material för att projektet ska uppfylla målen. Detta kan även göras utefter specifika önskemål om att byggnaden ska vara klimatpositiv, klimatneutral eller få en viss certifiering. Parallellt tar vi fram energiberäkningar och kalkyler för att du enkelt ska kunna jämföra olika alternativ, vare sig det handlar om nyproduktion eller ombyggnad.

Så här jobbar vi med klimatoptimering

För en interaktiv modell med klimatberäkningar, besök denna sida från en dator.

 

Återbruk – den mest hållbara byggnaden är den som redan finns
Det finns många sätt att tänka hållbart vid ombyggnad. Materialval såsom trä är ett givet sätt, men det finns flera. För hur man än vänder och vrider på det är den mest hållbara byggnaden den som redan finns. Inför en ombyggnation erbjuder vi därför inventering med fokus på cirkularitet. På så sätt kan vi nyttja det som redan är byggt när vi skapar något nytt. Återbruk av byggnadsdelar är ett mycket effektivt sätt att sänka klimatavtrycken och verka positivt för miljön. Precis som vid nybyggnation kan vi göra klimatberäkningar för projektet och anpassa ritningar efter den certifiering du vill ha.

Utbildning i hållbarhet
Många undrar hur de ska gå tillväga för att hållbarhet ska bli verklighet inom sin organisation. Vilka metoder kan vi använda oss av och hur bör vi tänka vid nyproduktion eller ombyggnad? Det är dessutom viktigt att ha koll på vilka regelverk som finns och vilka krav som ställs utifrån ett klimatperspektiv.  Därför erbjuder vi en halvdagsutbildning i hållbar arkitektur till dig som är verksam inom bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen hjälper dig att implementera hållbar byggnation i era projekt eller skapa samsyn kring begreppet och definiera en ambitionsnivå. Men den hjälper även dig som planerar för byggnation på kommunal nivå att förstå hur du kan ställa krav inom hållbarhet.

Om du vill veta mer eller boka din utbildning är du välkommen att kontakta Elinor Blomberg på elinor@belatchew.com eller 072-703 21 63.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet