Arkitektens roll för klimatsmarta byggprojekt är avgörande

5 juli 2023

I samband med att Vasakronan beställde ett gestaltningsuppdrag av Belatchew gjordes även en klimatberäkning på en kontorsbyggnad i Kista. Vasakronan har som ambition att vara klimatneutrala till 2030 och Carl-Johan Gustavsson, Chef Projekt, understryker att arkitekten har en avgörande roll för att nå uppsatta klimatmål.

– Normalt sett gör vi klimatkalkyler lite senare i processen. Den här gången tog vi hjälp av Belatchew tidigt i fasen och tillsammans med konstruktören kunde vi optimera både gestaltningen och själva stommen, som är en av de koldioxiddrivande detaljerna i en klimatkalkyl. Belatchew är en föregångare när det gäller att jobba på det sättet, säger Carl-Johan.

Vasakronan har satt mycket tuffare mål än de internationella och nationella målen om klimatneutralitet till 2045.

– Vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030 och redan idag är vi det i vår fastighetsdrift. Det är en utmanande målsättning och det är när vi bygger som vi måste bli bättre, därför jobbar vi hårt med det. För att kunna bygga klimatsmart spelar arkitekten en stor roll.

– Om man i ett nytt projekt ska landa rätt i en klimatkalkyl, med bra energivärde, bra klimatavtryck och bra ekonomi, ska man jobba med formfaktorn. Det vill säga, att veta hur mycket omslutande yta, till exempel en yttervägg, det är i förhållande till invändig uthyrningsbar yta. Optimerar man genom att ha lite fasad och tak blir det samtidigt lite material. Och då har man automatiskt också lägre koldioxidutsläpp, säger Carl-Johan.

Carl-Johan är optimistisk inför framtiden och att fler nya byggprojekt ska bli klimatneutrala. De kan till och med bli klimatpositiva, tack vare trästommar som binder koldioxid. Återbruk av befintliga fastigheter kräver dock mer utveckling, anser han.

– Vi försöker komma igång mer med återbruk eftersom det har en stor potential. Men om man ska riva ut delar av ett gammalt kontorshus behöver man ju hitta någon som vill köpa till exempel fönster eller dörrar. För det finns ingen möjlighet att ställa dem på något lager. Samtidigt behöver vi hitta återbrukade delar att montera in istället för de gamla. Att få detta att flyta på bra till överkomliga priser och att få till cirkulära processer kommer att vara viktigt att jobba med för hela marknaden, avslutar Carl-Johan.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet