Vi certifierar Miljöbyggnad 4.0

2 februari 2024

Vi certifierar Miljöbyggnad 4.0 där taxonomin är en del av nyheterna. Nu kan vi skräddarsy certifieringen för våra beställare. Vi utgår från deras kärnfrågor och erfarenhet från drift och förvaltning. Sedan samordnar vi även hela certifieringsprocessen från tidig skiss, genom förfrågningsunderlag och entreprenadavtal till slutverifiering.

”Genom att certifiera sitt projekt i Miljöbyggnad 4.0 kan man säkerställa en hållbar byggprocess, energieffektiva och hälsosamma byggnader. Dessutom kan man få tillgång till gröna bolån, tack vare linjering med eu-taxonomin”, säger Caroline Ekeberg, miljöbyggnadssamordnare på Belatchew.

Sweden Green Building Council

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet