Arkitekterna och politiken

19 februari 2013

Arkitekterna och politiken

Under vintern har vi följt en seminarieserie benämnd ”Arkitekterna och politiken” vilket givit oss en god förståelse av relationen politik och arkitektur samt givit goda möjligheter till kontakt och erfarenhetsutbyte med politiker och andra beslutsfattare.

Ur programmet:

  • ”Arkitekter arbetar med projekt och projektidéer vars förverkligande är beroende av politisk förankring och hantering i en politiskt styrd berednings- och beslutsprocess. Ibland kan det projekt arkitekten är involverad i ha en tät och nära interaktion med politiken, i andra fall kan steget till politiken vara något längre. Beroendet av och relationen till politiken finns dock alltid där.”
  • ”Under dessa tre seminarier får du träffa politiker i ledande ställning, tidigare verksamma politiker och i övrigt personer med god insikt i riks-, kommun- och landstingspolitik.”

Seminarieserien arrangerades av Owe Swanson (ledamot i Belatchew Arkitekters styrelse) och Staffan Carenholm i samarbete med White Arkitekter.

Deltog gjorde bland annat Maria Wetterstrand, fd språkrör för Miljöpartiet; Anders Lönnberg (S), styrelseledamot Stockholms Läns Landsting; Kristina Alvendal (M) fd stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad; Anders Ekegren (Fp), stadsbyggnadskommunalråd i Solna; Elina Åberg (MP) kommunfullmäktigeledamot och ledamot av stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad; Erik Slottner (KD) vice gruppledare för KD i Stockholms stadshus och ledamot av stadsbyggnadsnämnden; Gabriel Wikström (S) förbundsordförande i SSU; samt Ingela Lindh tidigare stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad och nu VD i AB Stockholmshem.

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet