Belatchew Arkitekter del av svenskt-brittiskt arkitektutbyte

22 februari 2018

När hertigparet av Cambridge besökte ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, lanserades ett samarbetsprojekt mellan museet och Storbritanniens ambassad i Sverige — Housing Design Exchange: London/Stockholm.

Brittiska ambassaden och ArkDes har bjudit in utvalda brittiska och svenska arkitekter till ett utbyte med bostadsfrågan i centrum.
De Londonbaserade arkitektkontoren som deltar är London Mae Architects, Lynch Architects och vPPR Architects. Från Stockholm deltar Belatchew Arkitekter, Jägnefält Milton samt Kod Arkitekter.

I ett pressmeddelande från ArkDes uttalar sig Kiearan Long, överintendent för ArkDes, samt David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige, om initiativet:

– London och Stockholm delar stora utmaningar när det gäller att skapa bostäder åt sina växande befolkningar. Housing Design Exchange kommer att ge möjlighet att skapa nätverk, dela kunskaper och utveckla en dialog om stadsutformning i Storbritannien och Sverige, säger Kieran Long, överintendent för ArkDes.

– Vi är jätteglada över att arbeta med ArkDes i det här spännande initiativet. Eftersom London och Stockholm har snarlika utmaningar när det gäller bostäder ligger projektet rätt i tiden, säger David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige.

– Utbytet med London passar helt rätt in i vår internationaliseringsstrategi och jag ser fram emot att tillsammans med vår kontorschef Lena Odelberg få tillfälle att föra en konstruktiv dialog med våra brittiska kollegor för att se hur vi kan lära av varandra, säger Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.

– Vi har redan genomfört projekt i London och har ett etablerat samarbete med en brittisk ingenjörsbyrå, och är glada över att ArkDes och den brittiska ambassaden ger oss möjligheten att representera svensk arkitektur i Storbritannien, avslutar Rahel Belatchew.

Arkitekturutbytet inleds med ett gemensamt möte i London och avslutas med ett seminarium i Stockholm 27 mars.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more