Så kan Bollnäs utvecklas

24 augusti 2013

Emma i Ljusnan

Emma SJ 01

Emma SJ 02

Belatchew Arkitekters arkitekt Emma Ståhlbergs examensarbete har fått gensvar i media och hos beslutsfattare.

Emma skapade i sitt examensarbete planer för hur SJ-området i Bollnäs kan göras om. Emma vill fortsätta bygga på områdets tradition att utvecklas med tiden, det är det som ger området dess karaktär. Detta vill hon göra genom att återanvända gamla byggnader men ta bort en del skjul och andra byggnader som inte passar in.

I området har Emma även planerat för en park som renar marken med hjälp av växter. Växterna, som är vanligt förekommande svenska växter som lupiner, tar upp föroreningar ur marken. Växterna tas sedan om hand och bränns upp.

Nyligen presenterade Emma sitt examensarbete för kommunens politiska styrgrupp och fick ett positivt gensvar.

– Vi försöker bara plantera idéer, som de kan ha i åtanke. Och de får gärna gå vidare med idéerna, säger Emma Ståhlberg.

I en artikel i Ljusnan/Helahälsingland.se säger Stadsarkitekten Bashir Hajo, som varit kontaktperson från kommunens sida under arbetet, är positiv till resultatet:

– Det är mycket visioner, som ger många idéer.

Styrgruppen för utvecklandet av området har också fått en presentation av examensarbetet.

– Kanske tänker de på förslagen, när vi ska planera för området, säger Bashir Hajo.

###

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter