Vår BuzzBuilding på plats i London

13 februari 2019

Insektsfarmen BuzzBuilding – Belatchew Arkitekters förslag för hur städer kan bli självförsörjande på protein – har tidigare placerats i Stockholm och i Taiwans huvudstad Taipei.

Nu har turen kommit till London och Roca Gallery där BuzzBuilding visas upp inom ramen för utställningen ”London 2026: recipes for building a food capital”, som visar upp kreativa visioner, arkitektoniska planer och projekt från hela världen som utforskar hållbar integration av mat i ett urbant sammanhang. Utställningen har tidsmässigt placerats i London år 2026, året då Storbritanniens huvudstad kommer att överstiga 10 miljoner invånare. Utställningen rör sig kring konceptet ”agritektur”, det vill säga byggnader som kan odla mat och som kommer att vara en del av våra stadslandskap framöver.

Läs mer i pressmeddelandet >>

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...