Det vackra och det hållbara måste gå hand i hand

2 maj 2023

Ända sedan Rahel Belatchew grundade arkitektbyrån har hon varit mån om att allt som skapas ska vara relevant för sin samtid och bidrar till platsen och människorna som lever där. Den största fråga vår samtid har att förhålla sig till handlar om hållbarhet.

– Vi tror att det går att göra världen lite bättre med arkitektur. Och för oss på Belatchew handlar det inte bara om att rita hus. Den största utmaningen idag är hur vi ska ställa om en hel bransch till att vara mer hållbar, säger Rahel Belatchew.

En stor drivkraft för teamet på Belatchew är att ständigt lära sig mer och blicka framåt. Det handlar om att vara öppen för att hitta nya lösningar som på bästa sätt kan stödja vårt föränderliga behov av bostäder, arbetsplatser och rekreation i urbana miljöer.

– Vår bransch har långa ledtider. Därför blir det särskilt viktigt att ha förmågan att blicka framåt så att vi tar höjd för morgondagens krav redan idag. Ett sådant krav är Sveriges mål om att vara klimatneutralt 2045. De beslut vi fattar idag måste ta sikte på det målet, säger Rahel Belatchew.

Hållbarhet inbegriper många delar. För att kunna göra framsteg och vara trygg med det man åstadkommer måste man kunna mäta hållbarhet.

– Kunskapsnivån på företag inom bygg- och fastighet är ganska ojämn. Ofta finns det enskilda personer med mycket hög kunskap inom hållbarhet, men för organisationer som helhet kan det finnas stora variationer. För de som känner att de behöver bygga på med kunskap, eller samla sitt team för att säkerställa en gemensam kunskapsbas, har vi tagit fram en utbildning i mätbar hållbarhet.

– När man pratar om hållbarhet finns det en aspekt som är viktig att inte glömma bort, och det är den estetiska hållbarheten. Om ingen vill vistas i de miljöer vi skapar, för att de inte är attraktiva nog, kommer vi att tvingas riva byggnader långt innan de har uppnått sin tekniska livslängd. Då har vi inte vunnit något alls, avslutar Rahel Belatchew.

 

Vill du prata om hur hållbarhet kan bli en integrerad del av ditt projekt? Kontakta Rahel Belatchew på rahel@belatchew.com

För att boka en utbildning, kontakta Elinor Blomberg på elinor@belatchew.com

 

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet