Belatchew Wins “Naturban” Competition in Nacka

24 januari 2022

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Selvaag Bostad och Urbio vunnit Sveriges första naturbana markanvisningstävling, arrangerad av Nacka Kommun, med projektet Grønn. Markanvisningen omfattar ca 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka, intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum.

Belatchew Arkitekter has together with Selvaag Bostad and Urbio won Sweden’s first “Naturban” land allocation competition, arranged by the City of Nacka, with the project Grønn. The land allotment comprises approximately 90 homes and approximately 1,000 – 2,400 square meters of premises in Central Nacka, next to the future city park, the entrance to the new metro and the Nacka Forum mall.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet