Belatchew utvalda för att utveckla Cirkus Lorensberg

22 mars 2021

Belatchew Arkitekter har som ett av fyra utvalda team valts ut för att utveckla Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa utrymme för nya bostäder och centrumlokaler.

Fotograf: Serneke

I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg och totalt kom 21 intresseanmälningar in. Urvalet bland inkomna intresseanmälningar bygger på en sammantagen bedömning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt. Det parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande utvärdering innan årsskiftet.

Läs mer i Sernekes pressmeddelande >>

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter