Hej Danviksstationen!

10 april 2014

[jj-ngg-image-list order=”sortorder” gallery=133]

Nu har vi flyttat till Danviksstationen, Alsnögatan 12, i kvarteret Nektarinen på Södermalm. Huset var från början en elstation som togs i bruk 1939. Husets ritningar är daterade 1932 signerade av Gillis Hansson. Den egentliga arkitekten är dock sannolikt Einar Eigert.

Elstationen ingick i ett nät av elstationer som allt efter det växande elektricitetsbehovet byggdes ut i Stockholm. Byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde som en del av stadens elförsörjning men har också ett arkitektoniskt egenvärde. Byggnadens arkitektur utgick helt ifrån dess funktion. Stora slutna murytor ger en signal om byggnadens ursprungliga användning. Gatufasaden och gavelfasaderna är mycket medvetet utformade med murytor av gult tegel, mindre partier med fönsterband samt en kraftig sockel.

Vid ombyggnaden från elstation till kontorsbyggnad togs stor hänsyn till byggnadens arkitektur i gatu- och gavelfasader. De karakteristiska och tekniskt intressanta stålfönstren har reparerats och i några fall rekonstruerats och det karakteristiska taket har noga reparerats. Byggnaden nominerades 2001 till ROT-priset av Stockholms Byggmästarförening.

Källa & bild: Arkitektonisk beskrivning av ombyggnaden, författad av Jan Fidjeland, arkitekt SAR, 2001.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more