Hej Danviksstationen!

10 april 2014

[jj-ngg-image-list order=”sortorder” gallery=133]

Nu har vi flyttat till Danviksstationen, Alsnögatan 12, i kvarteret Nektarinen på Södermalm. Huset var från början en elstation som togs i bruk 1939. Husets ritningar är daterade 1932 signerade av Gillis Hansson. Den egentliga arkitekten är dock sannolikt Einar Eigert.

Elstationen ingick i ett nät av elstationer som allt efter det växande elektricitetsbehovet byggdes ut i Stockholm. Byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde som en del av stadens elförsörjning men har också ett arkitektoniskt egenvärde. Byggnadens arkitektur utgick helt ifrån dess funktion. Stora slutna murytor ger en signal om byggnadens ursprungliga användning. Gatufasaden och gavelfasaderna är mycket medvetet utformade med murytor av gult tegel, mindre partier med fönsterband samt en kraftig sockel.

Vid ombyggnaden från elstation till kontorsbyggnad togs stor hänsyn till byggnadens arkitektur i gatu- och gavelfasader. De karakteristiska och tekniskt intressanta stålfönstren har reparerats och i några fall rekonstruerats och det karakteristiska taket har noga reparerats. Byggnaden nominerades 2001 till ROT-priset av Stockholms Byggmästarförening.

Källa & bild: Arkitektonisk beskrivning av ombyggnaden, författad av Jan Fidjeland, arkitekt SAR, 2001.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet