Intervju Rahel Belatchew Lerdell, Uppsala Nya Tidning

31 mars 2007

rahel belatchew lerdell uppsala nya tidning

rahel belatchew lerdell uppsala nya tidning

När journalisten Torun Algrim Klingspor från Uppsala Nya Tidning kompå besök på kontoret härom dagen satt vi i en timme eller så och diskuterade arkitektur, företagande, och minnen från min hemstad Uppsala. Jag är säker på att hon blev förvånad när hon hörde mig säga att Stockholms skönhet – ibland omtalad som Nordens Venedig – i själva verket är problematisk därför att det har skapat ett klimat där den homogena staden lämnar lite utrymme för nya idéer och arkitektoniska uttryck.

###