KOKKKA – Handelscentrum som en del i hållbar konsumtion och samhällsstruktur

2 december 2009

Köpcentrum / Handelshus

Belatchew Arkitekter deltar i gruppdiskussioner inom ramen för forskningsprojektet KOKKKA – Handelscentrum som en del i hållbar konsumtion och samhällsstruktur. I projektet deltar bl. a. Tekniska Högskolan, Helsinki, Tammerfors Tekniska Universitet, Åbo Handelshögskola, KTH och NCSC.

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet