Publikation i ”Bygga för senoirer”

21 mars 2011

Bygga för seniorer FramsidaBygga för seniorer 1-2 Bygga för seniorer 3-4 Bygga för seniorer 5-6

-Inom en snar framtid kommer antalet seniorer att öka kraftigt. Både bostadsföretag, kommuner och seniorerna själva behöver redan nu börja planera för framtidens seniorboende. Det är bråttom för det tar tid att ta fram bostäder som är bra att åldras i.

Det säger Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare till boken Bygga för seniorer som nu lanseras av Svensk Byggtjänst. Innehållet bygger på en seminarieserie om framtidens seniorboende som arrangerades av Micasa, bolaget som förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bland exemplen som tas upp i boken finns 6 sidor med Belatchew Arkitekters koncept för framtidens seniorboende.

###

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter