Rahel Belatchew föreläser på konferensen Svensk arkitektur och arkitekter 2014-2018

1 november 2013

world-in-property2

Konferensen Svensk arkitektur och arkitekter 2014-2018, som äger rum den 7 november i Stockholm, kartlägger viktiga trender och förändringar inom branschen och ger deltagarna en överblick av både den nuvarande och kommande utvecklingen inom de närmaste 5 åren. Var sker utvecklingen och var finns kunderna? Vilka faktorer, både externa och internt hos arkitektbyråerna, kommer spela en avgörande roll för framtiden? Ledande branschfolk ger sin syn på framtidens arkitektbyråer, den fortsatta trenden mot hållbarhet och städernas behov de kommande åren.

Vår VD Rahel Belatchew inleder konferensen med en analys av hur branschen utvecklats samt hur synen på arkitektur har förändrats sedan millennieskiftet. Med utgångspunkt i denna analys presenteras vilka trender som kan skönjas och vad vi kan säga om arkitekturens utveckling. Avslutningsvis diskuterar Rahel hur svenska arkitekter kan få mer ansvar och inflytande genom att bygga i egen regi – arkitekten som developer.

Mer information om konferensen ”Svensk Arkitektur och Arkitekter 2014-2018” här >>

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet