Rahel Belatchew föreläser om trä

17 januari 2014

belatchew-arkitekter-helsinki-library03

Nästa vecka, den 22 januari, ska vår VD Rahel Belatchew Lerdell föreläsa om trä och industriellt träbyggande. Som en del i en eftermiddag med föreläsningar på temat, organiserat av Svenskt Trä, ska Rahel prata om de värden trä kan tillföra i en boendemiljö. Föreläsningen kommer kretsa kring trämaterialets uttryck, hur det är att bygga med trä, trä relaterat till stadsplanering och urban infills samt trä och boendemiljö.

Bild: Helsinki Library, exempel på hur man kan bygga med trä i urban miljö.

###

 

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter