Vår helhetslösning för klimatoptimering är unik

27 april 2023

Att ha koll på hur man klimatoptimerar vid ny- och ombyggnation är A och O för ett hållbart byggande. Belatchew är antagligen ensamma om att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning som klimatberäknar, gör en energiberäkning och kalkyl i ett tidigt skede.

Klimatkraven skärps i och med EU:s taxonomi. Kraven innebär i praktiken att tröskeln höjs för vad som får kallas hållbart i fråga om investeringar inom bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi ser ett stort behov av lösningar som är enkla att förstå för både fastighetsägare och hyresgäster. Därför har vi tagit fram en unik process för klimatoptimering som vi använder vid ombyggnation. Det brukar vara där de flesta kämpar med att få till en process som fungerar, säger Elinor Blomberg som är arkitekt och ansvarig för hållbarhetsfrågor på Belatchew.

Ombyggnationer är mest fördelaktiga ur hållbarhetssynpunkt. Och om man kan räkna hem den initiala klimatinvesteringen gentemot energibesparingen sett över ett antal år så kan projektet ses som hållbart. Därmed uppfyller man även kraven för grön finansiering.

– Detsamma gäller om man har en byggnad som inte används på ett effektivt eller bra sätt. Gör man lokalerna flexibla och byggnaden mer attraktiv kan man anse att byggnaden är hållbar om den utnyttjas bättre, tack vare färre byggda kvadratmeter per person. Risken är annars att hyresgästerna letar lokal någon annanstans. Så det är lika viktigt att ha en attraktiv byggnad som att förbättra energiförbrukning och hållbarhet på sikt, säger Elinor.

I helhetslösningen jobbar man med en varumärkesanpassning snarare än att riva ut hela lokaler. Det innebär att man vid hyresgästanpassningar på ett pedagogiskt sätt sätter ihop moodboards som visar olika alternativ och hur de står sig mot varandra klimatmässigt.

– Det är vissa delar som driver klimatet mest vid ombyggnationer, till exempel mattor men även installationer. Då är det viktigt att hitta en matta som är hållbar över tid. Vi kallar det för estetisk hållbarhet. Om man inte tycker att något är fint så kommer man riva ut det även om det har väldigt lång livslängd kvar. Vår moodboard visar vilka delar som går att byta ut och vilka delar som är basen, avslutar Elinor.

Belatchew arbetar ständigt för ett mer cirkulärt tänkande. Bland annat genom att modeller och ritningar ska innehålla information som också kan användas under förvaltning. Det betyder att man vid nästa ombyggnation kan ta fram den här modellen och därmed enklare kunna göra en anpassning i ett senare skede.

Så här jobbar vi med hållbarhet >>

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet