Vinst i parallellt uppdrag

24 februari 2010

RB-Arkitektur-Libroback-02

Belatchew Arkitekter vinner parallellt uppdraget för utveckling av en ny stadsdel i Uppsala, Börjetull (tidigare Librobäck). Nedan ett utdrag ur motiveringen:

Särskilt intressanta är de byggnader med terrasser på kortsidorna för att skapa en egen karaktär åt området (…) Detta vill man fånga upp för att få en grön stadsdel med egen identitet. (…) Lamellhusen med radhusliknande lägenheter i bottenplan och en trappa upp för att sedan bli mer traditionellt lamellhus våningarna ovanför känns spännande och attraktiva då de boende längst ner får egen ingång och egen täppa.(…) Terasshusens lokalisering med terassgavlar mot aktivitetsparken samt ner mot Fyrisån gör att grönytorna förstärks på ett trevligt sätt.(…) Punkthus mot Fyrisvallsgatan/Seminariegatan sticker ut och blir ett bra landmärke för området. (…)Det förslag som har bäst potential totalt sett utifrån den miljöprofil man valt att hålla och att få en bra och egen karaktär för området som kan göra det attraktivt (…) Oxygen Architects och Belatchew Arkitekter sätter området på kartan som en spännande och ny miljövänlig stadsdel att bo i.

###

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet