Belatchew Labs presenterar Stockholm Loop – 120 000 nya hållbara bostäder utan att skapa nya städer

4 juli 2018

Stockholm Loop är en effektiv katalysator för 120 000 nya bostäder och invånarnas behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.

Fakta om Stockholm Loop i tio punkter:

 1. Fler än 120 000 nya bostäder på tolv underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter.
 2. Nyttjande och uppgradering av befintlig infrastruktur.
 3. Införandet av en ny kvarterstypologi med hög densitet och som rymmer arbete, boende, distribution, handel och idrott.
 4. Skapandet av nya typer av byggnader: uppdaterade stationshus, transporthubb samt brohus.
 5. Brohusen bryggar över sociala barriärer som motorleder, järnvägsspår och vatten.
 6. Transporthubbarna inbegriper omlastning av gods samt distribution av e-handelsvaror med hjälp av drönare.
 7. Formgivning av stationshus i Bergshamra och Gubbängen/Hökarängen samt brohus i Masmo och Huddinge.
 8. Ytterstadsområden aktiveras och görs attraktiva under många av dygnets timmar.
 9. Olika typer av idrott vid de tolv platserna skapar identitet och skapar band mellan människor över sociala barriärer och ger positiva hälsoeffekter.
 10. Stockholm Loop – ett årligt idrottslopp med simning, cykling och löpning omfattande cirka 1,5 maratonlopp som riktar om strålkastarljuset från centrum till periferin.

 

 

SCB beräknar att det under de kommande tio åren behövs 700 000 bostäder i Sverige som helhet.

En lösning som föreslagits är skapandet av nio nya städer. En sådan strategi för med sig ett antal nackdelar såsom nödvändigheten av att etablera ny kostsam infrastruktur samt en risk att det skapas sovstäder istället för levande platser i sin egen rätt.

Att skapa helt nya städer är inte en hållbar strategi. Uppdraget för Belatchew Labs var då att söka svaret på frågan hur storstadsregionerna kan utvecklas i syfte att bidra till lösningen på bostadsfrågan utan att etablera nya städer och slippa dyrbara infrastruktursatsningar, och i stället tar till vara på befintliga resurser på ett för samhället mer effektivt och hållbart sätt.

Att hitta lägen närmare Stockholm har ett värde då efterfrågan är stor, men Stockholm är en centrumorienterad stad där T-banenätet utgår från stadens mitt och där nya tvärförbindelser etablerats relativt nära centrum.

Detta får till följd att ytterstaden avfolkas dagtid och att kopplingarna mellan de existerande stadsdelarna i dessa lägen är svaga.

Belatchew Labs strategi bygger på det faktum att det finns underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter och som med hjälp av sk TOD (Transit Oriented Development) kan förtätas och aktiveras genom etablering av nya bostäder och andra funktioner vid underutnyttjade befintliga stationer. Genom att uppgradera befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt, skapas en hållbar dellösning på bostadsfrågan där även sömniga ytterstadsområden aktiveras och görs attraktiva för ett stadsliv under många av dygnets timmar.

För att åstadkomma detta behöver dock ett antal utmaningar antas och finna sin lösning. Till att börja med måste en överbryggning av fysiska barriärer i form av vatten, spår och vägar åstadkommas. Belatchew Labs lösning för att bryta dessa barriärer bygger på införandet av en ny kvarterstypologi med hög densitet samt skapandet av nya typer av byggnader, som en uppdaterat stationsbyggnad, en transporthubb samt brohus över motorleder, järnvägsspår och vatten. Dessa byggnader skapar identitet för de olika nya stadsdelarna med potential att motverka ytterstadens avfolkning dagtid genom innovativa program för såväl boende, arbetsplatser, distribution, handel, kultur och inte minst idrott. Genom en fokusering på idrottsutövande skapas band mellan människor även över sociala barriärer, och riktar samtidigt om strålkastarljuset från centrum till periferin.

Resultatet av genomförandet av ovanstående strategi i Storstockholm är konceptet ”Stockholm Loop” – en effektiv katalysator för fler än 120 000 nya bostäder och invånarnas behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.

Stockholm Loop omfattar etablering av ny stadsbebyggelse kring tolv befintliga stationer inom en radie av 500 m från respektive station som tillsammans nyttjar tidigare outnyttjad mark motsvarande 1,3x Kungsholmen – drygt 400 hektar. Dessa platser är:

 • Bergshamra: 5 200 lägenheter
 • Gubbängen: 9 300 lägenheter
 • Hallonbergen: 13 100 lägenheter
 • Huddinge: 13 000 lägenheter
 • Masmo: 7 400 lägenheter
 • Nacka: 16 300 lägenheter
 • Rissne: 10 000 lägenheter
 • Ropsten: 10 300 lägenheter
 • Råcksta: 6 700 lägenheter
 • Rågsved: 14 600 lägenheter
 • Skarpnäck: 8 000 lägenheter
 • Ulriksdal: 11 300 lägenheter
 • Stockholm Loop totalt: 426 hektar, 125 200 lägenheter

I syfte att åskådliggöra ovanstående strategi har Belatchew Labs formgivit ett antal byggnader – stationshus i Bergshamra och Hökarängen samt brohus i Masmo och Huddinge.

Bergshamra Basläger / Bergshamra Basecamp

 • Typologi: Stationshus
 • Program: T-banestation, arbetsplatser, distribution av e-handel, kultur och fritid, kolonilotter på taket samt idrott
 • Idrott: Klättring

Gubbängen/Hökarängen Banhus / Hökarängen Running Track

 • Typologi: Stationshus
 • Program: T-banestation, arbetsplatser, distribution av e-handel, kultur och fritid samt idrott
 • Idrott: Löpning

Masmo Fotbåt / Masmo Footboat

 • Typologi: Brohus
 • Program: Person- och bilfärja, idrott
 • Idrott: Fotboll

Huddinge Velodrom / Huddinge Velodrome

 • Typologi: Brohus
 • Program: Gång- och cykelbro, Omlastning gods, Distributionstorn med hjälp av drönare, idrott
 • Idrott: Cykling

Ett sätt att ge dessa ytterstadsområden en gemensam identitet skulle kunna vara etableringen av årligt ett idrottsevent som knyter samman samtliga noder i Stockholm Loop genom ett årligt lopp som omfattar simning, cykling och löpning. Den gemensamma sträckan utgör 64 km – vilket omfattar cirka 1,5 maratonlopp – helt enkelt en Stockholm Loop. Förutom de goda hälsoeffekter som följer av idrottande kommer även Stockholm Loop att rikta om intresset från centrum ut mot ytterstaden.

– De viktigaste styrkorna hos Stockholm Loop är skapandet av fler än 120 000 nya bostäder, hållbart nyttjande av existerande infrastruktur samt ökad social hållbarhet med hjälp av aktiverade ytterstadsområden och gemensamhetsskapande idrottssatsningar, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

– Vi riktar nu en uppmaning till alla aktörer i regionen på kommunal, landstingskommunal och statlig nivå – samt privata aktörer – att tillsammans över kommungränserna finna lösningar på bostadssituationen i Stockholm och samtidigt skapa levande ytterstadsområden utan att bygga helt nya städer, avslutar Rahel Belatchew.

Högupplösta bilder, animation samt infografik:
https://belatchew.com/downloads/sthlmloop.zip

Video från presentationen av Stockholm Loop i Arkitekturträdgården i Almedalen 2 juli 2018:
https://vimeo.com/278048714

Presentationen:
http://belatchew.com/downloads/Belatchew-Labs–SthlmLoop–Presentation-SE.pdf

Följ utvecklingen av Stockholm Loop framöver:
http://sthlmloop.com

 

Om Transit Oriented Development (TOD)

Transit Oriented Development (TOD) är en typ av stadsutveckling som maximerar mängden bostads-, kommersiella och fritidsområden inom gångavstånd från kollektivtrafik. En TOD-baserad stadsplan innefattar typiskt ett centralt transportnav (t ex en järnvägsstation, tunnelbanestation eller busshållplats) omgiven av en högdensitetsarea med områden med lägre densitet som sträcker sig ut från detta centrum. En TOD-stadsplan är också utformad för att vara mer tillgänglig för gångtrafikanter, med mindre kvartersstorlekar och minskade utrymmen avsedda för bilar. Bebyggelsen kring det centrala transportnavet sträcker sig vanligen inte längre än 400 till 800 meter från stationen, i syfte att underlätta gångtrafik.

 

Kontaktuppgifter

Rahel Belatchew, Chefsarkitekt, VD och grundare, tel 070-174 94 32, pr@belatchew.com, Twitter och Instagram: @rahelbelatchew

David Lerdell, PR & kommunikation, tel 08-55 80 14 14, pr@belatchew.com

Webb: www.belatchew.com, Twitter och Instagram: @belatchew

 

Om Belatchew Labs

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon.

För att säkerställa att företaget ligger i framkant vad gäller innovation och hållbarhet har den experimentella studion Belatchew Labs skapats där svar på samtidens utmaningar undersöks. De visionära projekt som detta har resulterat i har rönt stort internationell uppmärksam­het.

Belatchew Labs projekt har mottagit flera utmärkelser, bland andra the Architecture Review MIPIM Future Pro­ject Award 2015, Smart Living Challenge 2014 och det nationella formpriset Design S 2014. Belatchew Labs projekt har även publicerats i en mängd internationella tidskrifter och i flertalet böcker.

Ur Belatchew Labs portfolio kan nämnas:

 • Strawscraper – en hårig skyskrapa som även fungerar som ett urbant kraftverk.
 • InsectCity/BuzzBuilding – BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.
 • SwimCity – ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.

Belatchew Labs projekt har publicerat i till exempel ArchDaily; Archinet; Architizer; BBC; China Daily; CNN; Dagens Nyheter; Daily Mail; Der Spiegel; DesignBoom; Deutsche Welle; FastCompany; FORM; Huffington Post; Inhabitat; La Stampa; Le Figaro; Le Monde; National Geographic; RUM; Sveriges Radio; Sveriges Television; The Architectural Society of China; The Atlantic; TV5Monde; and Yahoo TV!

 

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor. Projekten kännetecknas av verkshöjd, innovation och spets inom hållbarhet och finns främst inom bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet